APK keuring auto

Controleren wanneer de APK verloopt én APK afkeurpunten inzien? Dit is gratis te controleren via de Kentekencheck. Ook kun je alle veelvoorkomende afkeurpunten voor het betreffende merk en type zien.

De afkorting APK staat voor Algemene Periodieke Keuring, ook wel APK check genoemd. De Algemene Periodieke Keuring (APK) is een in Europa wettelijk verplichte keuring om de verkeersveiligheid te bevorderen en het milieu te beschermen. In Nederland wordt de APK sinds 1994 verplicht gehanteerd en moet deze worden uitgevoerd door een RDW erkend APK keuringsbedrijf. De keuringsplicht en de regelgeving staat in de Wegenverkeerswet 1994.
Tijdens een APK wordt er gecontroleerd of een auto veilig is en of de auto aan de gestelde milieueisen voldoet. Voldoet een auto niet aan de eisen? Dan wordt de auto afgekeurd. De APK is een momentopname. Deze keuring geeft geen garantie dat het voertuig de rest van het jaar veilig blijft en dat er een jaar lang geen onderhoud gepleegd hoeft te worden. Regelmatige controle en onderhoud van het voertuig blijven dus belangrijk.

Periodiek laten keuren

Er worden jaarlijks ruim 6,7 miljoen APK keuringen uitgevoerd. Als je auto niet wordt goedgekeurd dan betekent dit dat er mogelijk belangrijk onderhoud aan je auto gepleegd moet worden. Vindt je de kosten te hoog en laat je noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden niet uitvoeren, dan mag de auto niet de weg op, anders riskeer je een boete.

Wanneer moet een nieuwe auto een APK?

In het APK-keuringsschema is zichtbaar wanneer het voertuig voor het eerst APK gekeurd moet worden.

Voertuigsoort Datum eerste toelating Brandstofsoort Hoe vaak keuren?
Personenauto’s (met een ledig gewicht t/m 3.500 kg) en lichte bedrijfsauto’s (met een maximaal toegestane massa t/m 3.500 kg)
Driewielige motorvoertuigen boven de 400 kg en met een ledig gewicht t/m 3.500 kg.
Vanaf 2005 Benzine, alcohol en/of elektromotor Eerste APK na 4 jaar, daarna twee keer na 2 jaar APK, daarna elk jaar APK
Vanaf 2005 Diesel, gas of anders (evt. in combinatie met elektrisch) Eerste APK na 3 jaar, daarna elk jaar APK
Vóór 2005, voertuig niet ouder dan 30 jaar Alle soorten Eerste APK na 3 jaar, daarna elk jaar APK
Voertuig 30 jaar of ouder, vanaf 1960 Alle soorten Elke 2 jaar APK
Zware voertuigen (boven de 3.500 kg) Vanaf 1960 Alle soorten Elk jaar APK
Bijzondere voertuigen (taxi, ambulance, bus, vervoer gevaarlijke stoffen) Alle toelatingsdata Alle soorten Elk jaar APK


Tevens is de vervaldatum van de APK zichtbaar via onze gratis kentekencheck.

Toezicht RDW

De bedrijven die de APK keuringen uitvoeren staan onder toezicht van de RDW. Zo moeten de monteurs die bevoegd zijn om een APK keuring uit te voeren periodiek hun kennis laten testen. Daarnaast is de garagehouder zelf verantwoordelijk dat de monteurs de APK keuring uitvoeren volgens de regels van de RDW. De RDW controleert alle bedrijven en neemt regelmatig op een bedrijf een gekeurde auto een steekproef om te kijken of de keuring klopt. Eenmaal goedgekeurd dan is de auto ook echt goedgekeurd, hier hoef je je dus geen zorgen over te maken.

Waar wordt naar gekeken bij een APK?

De APK geeft een beeld van de technische staat van het voertuig op het moment van keuren. Tijdens de keuring wordt de auto gecontroleerd op de verkeersveiligheid, milieueisen en registratie.
In het kader van de verkeersveiligheid wordt gecontroleerd op de:

 • remmen
 • banden
 • verlichting
 • schokdempers
 • wielophanging
 • stuurinrichting
 • carrosserie
Met betrekking tot het milieu wordt de uitstoot van uitlaatgassen gecheckt. Bij de controle van de registratie worden de volgende zaken gecontroleerd en/of geregistreerd:
 • kilometerstand
 • het identificatienummer
 • het voertuigbewijs en de
 • gebruikte brandstof

apk auto check

Voordelen APK kentekencheck

Naast de APK vervaldatum tonen we gratis de APK keuringen en APK afkeurpunten waardoor u precies kunt zien óf een voertuig al eens afgekeurd is geweest en op welke punten er reparaties zijn uitgevoerd om door de keuring heen te komen. Zijn er bijvoorbeeld problemen geweest met de wielen, carrosserie of stuurinrichting? Dan kunt u dat terugvinden via onze kentekencheck. Bij aankoop van een auto adviseren we dan ook om extra aandacht te geven aan de punten die tijdens eerdere APK keuringen gerepareerd werden en de veel voorkomende punten voor het betreffende merk/type auto.

Als u een auto koopt de auto waarvan de APK vervaldatum overschreden is, dan kan het heel goed zijn dat u vlak na aankoop een hoop geld kwijt bent aan reparaties. Als er tijdens de APK inspectie defecten naar voren komen die voor de keuring belangrijk zijn, dan zullen die mankementen hersteld moeten worden. Dit hoeft niet altijd heel duur te zijn. Soms volstaat het verwisselen van ruitenwissers en/of de verlichting. Maar een bandenwissel kan u al snel enkele honderden euro’s kosten. kosten had u wellicht kunnen besparen als u van te voren had geweten dat de auto gekeurd moest worden. Als je een auto op het oog hebt die binnenkort gekeurd moet worden dan kun je bijvoorbeeld de verkoper vragen of hij/zij de auto eerst wil laten keuren. Wil hij/zij dat niet dan kun je onderhandelen over de vraagprijs, of naar een andere auto opzoek gaan.

Kosten van een APK keuring

Voor het laten uitvoeren van een APK keuring zijn geen vastgestelde prijzen. Elke garagehouder kan zijn eigen prijs bepalen. Veel bedrijven maken de APK een onderdeel van een onderhoudsbeurt. De APK is dan gratis. Bij de onderhoudsbeurt wordt naar dezelfde punten gekeken als bij het APK en naar nog meer. Voordeel is dan ook dat de auto dus maar één keer naar de garage gebracht hoeft te worden in plaats van twee keer. Het komt voor dat goedkope aanbieders met lage prijzen autobezitters aantrekken om vervolgens reparaties uit te kunnen voeren aan de auto. Er zijn ook keuringsstations die zelf geen reparaties uitvoeren, daarbij loop je dit risico niet. Na de APK moet de keurmeester de auto afmelden bij de RDW, ongeacht of de auto goed- of afgekeurd is. Ook voor dit afmelden kunnen kosten worden gerekend, deze zijn meestal in de geadverteerde prijs inbegrepen. De prijzen die in Nederland worden gerekend voor een losse APK keuring liggen ongeveer tussen de 25 en 75 euro.

Waar kun je een APK laten uitvoeren?

De APK check moet worden uitgevoerd door een onafhankelijke keurmeester die door de RDW erkend is. Je herkent een apk keuringsbedrijf met erkenning door het erkenningsschild van de RDW, waarop tevens aangegeven staat of ze voor lichte of zware voertuigen erkend zijn. Op de website van de RDW kun je een overzicht vinden van alle erkende keuringsstations. Je bent zo verzekerd van een goede en eerlijke keuring. Je kunt ook naar een keuringsstation van de ANWB gaan. ANWB Autokeuringen is onafhankelijk en heeft geen belang bij het uitvoeren van eventuele reparaties. Er zijn in Nederland twee locaties met een ANWB keuringsstation, namelijk Den Haag en Utrecht. Je kunt online een afspraak maken via de website van de ANWB.

Het keuringsrapport

Als de auto gekeurd is, ontvang je een keuringsrapport. Hierop staat of de auto goedgekeurd is, goedgekeurd is na reparatie, of afgekeurd. Naast reparaties die vereist zijn om de auto nu goed te keuren, kan de keurmeester ook nog adviespunten aangeven. Dit zijn zaken waarop de auto nu nog niet wordt afgekeurd, maar die in de toekomst wel problemen kunnen gaan opleveren. Verder wordt de kilometerstand er op genoteerd, die van belang kan zijn om bij verkoop van de auto te bewijzen dat er niet met de teller gerommeld is. Ook wordt er aangegeven of de RDW een steekproef heeft uitgevoerd op de keuring, waarmee zij controleren of keuringen correct uitgevoerd worden. En uiteraard staat er op het rapport tot welke datum de keuring geldig is. Wanneer je het rapport van je auto kwijt bent, kun je om een vervangend exemplaar vragen bij het bedrijf dat de keuring heeft uitgevoerd of bij de RDW.

Wanneer APK keuren?

Zoals eerder vermeld mag je niet meer de openbare weg op als je apk verlopen is, behalve dan om naar een keuringsbedrijf toe te rijden. Je kunt dan met uw verzekering een afspraak maken zodat uw auto die dag gedekt is tijdens de rit naar het keuringsstation. Je kunt een boete krijgen voor rijden met een verlopen apk, zowel van de politie bij controle als van de RDW zelf.

Je kunt je auto twee maanden voor de vervaldatum van de APK ter keuring aanbieden. De oude vervaldatum wordt dan verlengd. Als je de auto eerder dan twee maanden voor de vervaldatum laat keuren, dan wordt de dag waarop de auto gekeurd is de nieuwe APK-datum. Het is dus voordeliger om je auto op het juiste moment te laten keuren. Gelukkig kan je de vervaldatum makkelijk controleren met de kentekencheck via deze website. Na de vervaldatum krijg je nog maximaal twee maanden de tijd om je voertuig alsnog te laten keuren.

apk check

Na de APK

Soms doet de RDW een steekproef. Ze laten een auto dan herkeuren. Tijdens deze herkeuring wordt er opnieuw naar bepaalde onderdelen gekeken. Zo controleren ze of de garage die de auto heeft gecontroleerd wel goed werk heeft verricht. Je bent als eigenaar altijd verplicht mee te werken aan een steekproef. De auto moet dan anderhalf uur beschikbaar blijven voor zo’n keuring en in een tijdsbestek van anderhalf uur moet een RDW-monteur de auto doorlopen.

Wat als mijn auto wordt afgekeurd?

Wanneer je een auto aanbiedt voor de keuring en er wordt een gebrek geconstateerd, dan kan het gebrek wellicht meteen bij de keuring kan worden verholpen. In dat geval is er niets aan de hand en wordt de auto goedgekeurd. Indien er een gebrek wordt geconstateerd welke niet meteen kan worden verholpen, dan volgt afkeuring en mag er niet meer met de auto gereden worden totdat het gebrek is verholpen. Het kenteken wordt dan door de RDW geschorst met een WOK melding (Wacht Op Keuren). Pas wanneer de auto is gerepareerd en opnieuw gekeurd door middel van een APK mag je er weer mee rijden. Ook als u niet op de weg rijdt kunt u een boete verwachten als uw auto niet tijdig gekeurd is.

Auto schorsen?

Heb je een auto, maar maak je er geen gebruik van of mag je er geen gebruik van maken omdat deze is afgekeurd? Dan kan het slim zijn om de auto te schorsen. Zodra je auto is geschorst betaal je namelijk geen wegenbelasting en premie voor je autoverzekering meer en is de auto niet meer APK-plichtig. Wel zijn onderstaande kosten verbonden aan het schorsen van de wegenbelasting.

Soort aanvraag 1 jaar 2 jaar 3 jaar
Aanvraag normaal tarief € 73,10 € 97,20 € 121,30
Aanvraag laag tarief € 24,10 € 48,20 € 72,30
Verlengen € 24,10 € 48,20 € 72,30
De schorsing van een auto kunt u aanvragen op de website van de RDW.

Onterecht afgekeurd?

Wanneer de auto gekeurd is en je bent het niet eens met het resultaat, dan kun je een herkeuring aanvragen bij de RDW. Dit dient direct gedaan te worden als het gaat om een afkeuring. De auto moet dan op de huidige locatie blijven staan en er mogen geen reparaties aan worden uitgevoerd. Wil je in beroep gaan tegen de afkeuring van een auto, dan heb je daarvoor een jaar de tijd. U kunt protest aantekenen bij het RDW APK-Centrum Nederland. In die periode mogen dan geen reparaties gedaan worden. Ook is het van belang dat je het keuringsrapport hebt. De kosten van de herkeuring krijg je terug als blijkt dat de auto onterecht afgekeurd is.

Hoe vind ik de APK vervaldatum?

Door middel van de gratis kentekencheck van het RDW op onze website kun je achterhalen wat de APK datum is. Na het invullen van de kenteken vindt je een lijst met voertuiggegevens waarbij ook de APK vervaldatum staat aangegeven. De informatie komt uit de database van de RDW, welke het meest betrouwbaar is. Zo houdt het Rijksdienst Wegverkeer (RDW) al deze gegevens in samenwerking met diverse partijen en alle garages in Nederland bij om zo accuraat mogelijk te zijn.

Het is volledig gratis, waar wacht je nog op?

Begin