Terugroepactie auto

Het kan gebeuren dat als gevolg van een ontwerp- of constructiefout er iets aan uw voertuig niet goed functioneert of defect kan raken en hiermee niet voldoet aan de strenge kwaliteitsnormen. Komt het defect vaker voor en is er daarbij kans op lichamelijk letsel, dan is dat voor de fabrikant reden een terugroepactie te organiseren. Bij een terugroepactie (ook wel recall genoemd) roepen de producenten het voertuig terug om dit defect te herstellen. Om er voor te zorgen dat kwaliteit en veiligheid gewaarborgd blijft, dienen alle terugroepacties van een merk te worden geregistreerd bij het RDW.

We onderscheiden twee soorten terugroepacties:

1. Terugroepactie

Bij een terugroepactie dient er door de fabrikant een melding te worden gemaakt aan de overheid waarmee een oproep wordt gedaan om uw auto bij uw dealer kosteloos te laten controleren en repareren, omdat uw veiligheid (of die van anderen) mogelijk gevaar loopt. Aan een terugroepactie zit geen einddatum. Op zo'n moment wordt u als eigenaar via een aangetekende brief op de hoogte gebracht van een mogelijk probleem en de wijze waarop deze verholpen dient te worden. Zo kunt u worden uitgenodigd voor het maken van een afspraak met uw dealer. Voor de veiligheid is het van belang dat u direct actie onderneemt.

2. Service campagne

Ook bij een service campagne dient er een melding te worden gedaan aan de overheid van de terugroepactie. Bij een service campagne werkt een aspect in de auto niet naar behoren, maar is dit niet van invloed op de veiligheid. U kunt hierbij denken aan een accessoire die defecten vertoond. Wanneer blijkt dat het probleem bij meerdere auto's van hetzelfde model speelt biedt de dealer mogelijk een servicegerichte terugroepactie aan.

U ontvangt net als bij de terugroepactie een brief waarmee u op de hoogte wordt gebracht van de openstaande terugroepactie. De reparatie valt onder de garantie, maar het is echter wel een service gerichte campagne, die na verloop van tijd zal stoppen. Dus wanneer u dus na de einddatum het probleem wilt laten verhelpen is de kosteloze aanpassing niet meer mogelijk. Om te voorkomen dat u te laat komt voor een service campagne adviseren wij u na het ontvangen van de brief zo snel mogelijk een afspraak te maken bij een van de dealers.

terugroep actie check

Wat na reparatie?

Na het uitvoeren van de reparatie en/of vervanging wordt hiervan normaal gesproken een aantekening gemaakt in het onderhoudsboekje.
Ook wordt de aanpassingen doorgegeven aan de RDW, zodat deze in de database kan worden verwerkt.

De rol van de RDW

De RDW heeft de volgende taken bij terugroepacties van voertuigen en voertuiggerelateerde producten:
  • het ontvangen van informatie over terugroepacties en gevaarlijke producten,
  • het informeren van het publiek,
  • het houden van toezicht.

Voordeel van terugroepactie check

Bent u van plan om een tweedehands auto te kopen? Kijkt u dan van te voren of deze auto in het verleden een terugroepactie heeft gehad. Maar ook als u een auto op het oog heeft en niet weet of deze daadwerkelijk aan de terugroepactie gehoor heeft gegeven. Het is sinds november 2012 voor fabrikanten verplicht om terugroepacties bij het RDW te melden.

Wilt u meer weten over een terugroepactie voor het voertuig, dan kun u met onze gratis kentekencheck de voertuiggegevens raadplegen en zien of er een openstaande terugroepactie voor de auto is.

Het is volledig gratis, waar wacht je nog op?

Begin